BÁNH HỦ VÀNG, KHAI TRƯƠNG, NĂM MỚI

OPEN

07:00 - 21.00

BÁNH HỦ VÀNG, KHAI TRƯƠNG, NĂM MỚI

BHV044

300.000đ

BHV043

200.000đ

BHV042

300.000đ

BHV041

200.000đ

BHV040

250.000đ

BHV039

300.000đ

BHV038

200.000đ

BHV037

200.000đ

BHV036

400.000đ

BHV035

200.000đ

BHV034

250.000đ

BHV033

200.000đ

BHV032

200.000đ

BHV031

400.000đ

BHV030

400.000đ

BHV029

250.000đ

BHV028

250.000đ

BHV027

350.000đ

BHV026

250.000đ

BHV025

350.000đ
0
Zalo
Hotline