BÁNH THÁP, TẦNG LIỀN

OPEN

07:00 - 21.00

BÁNH THÁP, TẦNG LIỀN

TL025

700.000đ

TL024

700.000đ

TL023

700.000đ

TL022

900.000đ

TL021

700.000đ

TL020

750.000đ

TL019

750.000đ

TL018

750.000đ

TL017

1.230đ

TL017

1.000.000đ

TL016

1.350.000đ

TL015

1.000.000đ

TL014

850.000đ

TL013

1.700.000đ

TL012

1.350.000đ

TL011

1.000.000đ

TL010

1.500.000đ

TL009

1.000.000đ

TL008

1.100.000đ

TL007

1.000.000đ
0
Zalo
Hotline