BÁNH ĐƯỜNG DẺO FONDANT

OPEN

07:00 - 21.00

BÁNH ĐƯỜNG DẺO FONDANT

BF064

500.000đ

BF063

700.000đ

BF062

650.000đ

BF061

720.000đ

BF060

620.000đ

BF059

750.000đ

BF058

670.000đ

BF057

480.000đ

BF056

1.000.000đ

BF054

300.000đ

BF053

300.000đ

BF051

420.000đ

BF050

550.000đ

BF049

650.000đ

BF048

250.000đ

BF047

720.000đ

BF046

620.000đ

BF045

580.000đ

BF044

550.000đ

BF043

450.000đ
0
Zalo
Hotline