BÁNH THEO SỰ KIỆN, NGÀY LỄ

OPEN

07:00 - 21.00

BÁNH THEO SỰ KIỆN, NGÀY LỄ

SK024

550.000đ

SK023

600.000đ

SK023

550.000đ

SK022

550.000đ

SK021

3.300.000đ

SK020

700.000đ

SK019

700.000đ

SK018

500.000đ

SK017

500.000đ

SK016

950.000đ

SK015

1.180.000đ

SK014

850.000đ

SK013

600.000đ

SK012

500.000đ

SK011

350.000đ

SK010

350.000đ

SK009

300.000đ

SK008

250.000đ

SK007

200.000đ

SK006

370.000đ
0
Zalo
Hotline