BÁNH HỦ VÀNG, KHAI TRƯƠNG, NĂM MỚI

OPEN

07:00 - 21.00

BÁNH HỦ VÀNG, KHAI TRƯƠNG, NĂM MỚI

BHV024

250.000đ

BHV023

300.000đ

BHV022

200.000đ

BHV021

250.000đ

BHV020

200.000đ

BHV019

300.000đ

BHV018

500.000đ

BHV017

250.000đ

BHV016

200.000đ

BHV015

350.000đ

BHV014

800.000đ

BHV013

350.000đ

BHV012

350.000đ

BHV011

200.000đ

BHV010

350.000đ

BHV009

350.000đ

BHV008

500.000đ

BHV007

250.000đ

BHV006

350.000đ

BHV005

300.000đ
0
Zalo
Hotline