BÁNH HỦ VÀNG, KHAI TRƯƠNG, NĂM MỚI

OPEN

5:30 - 23:30

BÁNH HỦ VÀNG, KHAI TRƯƠNG, NĂM MỚI

BHV044

BHV044

300.000đ
BHV043

BHV043

200.000đ
BHV042

BHV042

300.000đ
BHV041

BHV041

200.000đ
BHV040

BHV040

250.000đ
BHV039

BHV039

300.000đ
BHV038

BHV038

200.000đ
BHV037

BHV037

200.000đ
BHV036

BHV036

400.000đ
BHV035

BHV035

200.000đ
BHV034

BHV034

250.000đ
BHV033

BHV033

200.000đ
BHV032

BHV032

200.000đ
BHV031

BHV031

400.000đ
BHV030

BHV030

400.000đ
BHV029

BHV029

250.000đ
BHV028

BHV028

250.000đ
BHV027

BHV027

350.000đ
BHV026

BHV026

250.000đ
BHV025

BHV025

350.000đ
0
Zalo
Hotline