FRESH EVERYDAY ! NGỌT NGÀO HƠN !
Giờ mở cửa: 6:30 - 21:00 thanhcong875@gmail.com

hotline

0968 634 618

giỏ hàng

(0) sản phẩm

sản phẩm mới Xem tất cả

SN569 New

SN569

Giá: 250.000 đ

Mua
SN568 New

SN568

Giá: 350.000 đ

Mua
SN567 New

SN567

Giá: 250.000 đ

Mua
ĐB033 New

ĐB033

Giá: 500.000 đ

Mua
RC093 New

RC093

Giá: 500.000 đ

Mua
RC092 New

RC092

Giá: 400.000 đ

Mua
RC091 New

RC091

Giá: 300.000 đ

Mua
BF064 New

BF064

Giá: 500.000 đ

Mua
BF063 New

BF063

Giá: 700.000 đ

Mua
TL025 New

TL025

Giá: 700.000 đ

Mua

bánh kem yêu thích Xem tất cả

SN569

SN569

Giá: 250.000 đ

Mua
SN568

SN568

Giá: 350.000 đ

Mua
SN567

SN567

Giá: 250.000 đ

Mua
ĐB033

ĐB033

Giá: 500.000 đ

Mua
RC093

RC093

Giá: 500.000 đ

Mua
RC092

RC092

Giá: 400.000 đ

Mua
RC091

RC091

Giá: 300.000 đ

Mua
BF064

BF064

Giá: 500.000 đ

Mua
BF063

BF063

Giá: 700.000 đ

Mua
TL025

TL025

Giá: 700.000 đ

Mua

BÁNH SINH NHẬT, KỶ NIỆM

SN569

SN569

Giá: 250.000 đ

Mua
SN568

SN568

Giá: 350.000 đ

Mua
SN567

SN567

Giá: 250.000 đ

Mua
SN566

SN566

Giá: 200.000 đ

Mua
SN565

SN565

Giá: 250.000 đ

Mua
SN564

SN564

Giá: 200.000 đ

Mua

BÁNH MỪNG THỌ

MT113

MT113

Giá: 700.000 đ

Mua
MT112

MT112

Giá: 1.400.000 đ

Mua
MT111

MT111

Giá: 300.000 đ

Mua
MT110

MT110

Giá: 500.000 đ

Mua
MT109

MT109

Giá: 900.000 đ

Mua
MT108

MT108

Giá: 600.000 đ

Mua

BÁNH SINH NHẬT BÉ

SNB568

SNB568

Giá: 300.000 đ

Mua
SNB567

SNB567

Giá: 530.000 đ

Mua
SNB566

SNB566

Giá: 400.000 đ

Mua
SNB565

SNB565

Giá: 300.000 đ

Mua
SNB564

SNB564

Giá: 530.000 đ

Mua
SNB563

SNB563

Giá: 350.000 đ

Mua

BÁNH CHỦ ĐỀ HOẠT HÌNH

BHH026

BHH026

Giá: 200.000 đ

Mua
BHH025

BHH025

Giá: 450.000 đ

Mua
BHH024

BHH024

Giá: 700.000 đ

Mua
BHH023

BHH023

Giá: 350.000 đ

Mua
BHH022

BHH022

Giá: 400.000 đ

Mua
BHH021

BHH021

Giá: 700.000 đ

Mua

BÁNH THÁP, TẦNG LIỀN

TL025

TL025

Giá: 700.000 đ

Mua
TL024

TL024

Giá: 700.000 đ

Mua
TL023

TL023

Giá: 700.000 đ

Mua
TL022

TL022

Giá: 900.000 đ

Mua
TL021

TL021

Giá: 700.000 đ

Mua
TL020

TL020

Giá: 750.000 đ

Mua

BÁNH PHÔ MAI TRỨNG MUỐI

TM195

TM195

Giá: 300.000 đ

Mua
TM194

TM194

Giá: 500.000 đ

Mua
TM193

TM193

Giá: 400.000 đ

Mua
TM192

TM192

Giá: 300.000 đ

Mua
TM191

TM191

Giá: 600.000 đ

Mua
TM190

TM190

Giá: 320.000 đ

Mua

BÁNH TIM

BT077

BT077

Giá: 300.000 đ

Mua
BT076

BT076

Giá: 300.000 đ

Mua
BT075

BT075

Giá: 200.000 đ

Mua
BT074

BT074

Giá: 300.000 đ

Mua
BT073

BT073

Giá: 300.000 đ

Mua
BT072

BT072

Giá: 400.000 đ

Mua

BÁNH VUÔNG, CHỮ NHẬT

CN037

CN037

Giá: 600.000 đ

Mua
CN036

CN036

Giá: 450.000 đ

Mua
CN035

CN035

Giá: 1.300.000 đ

Mua
CN034

CN034

Giá: 950.000 đ

Mua
CN033

CN033

Giá: 570.000 đ

Mua
CN032

CN032

Giá: 500.000 đ

Mua

BÁNH CƯỚI - HỎI

BCH0156

BCH0156

Giá: 700.000 đ

Mua
BCH0155

BCH0155

Giá: 900.000 đ

Mua
BCH0154

BCH0154

Giá: 600.000 đ

Mua
BCH0153

BCH0153

Giá: 1.050.000 đ

Mua
BCH0152

BCH0152

Giá: 1.100.000 đ

Mua
BCH0151

BCH0151

Giá: 670.000 đ

Mua

BÁNH CUPCAKE, CHOUX, MÌ CƯỜI PHÔ MAI GHÉP HÌNH

BC042

BC042

Giá: 865.000 đ

Mua
BC042

BC042

Giá: 350.000 đ

Mua
BC041

BC041

Giá: 200.000 đ

Mua
BC040

BC040

Giá: 320.000 đ

Mua
BC039

BC039

Giá: 200.000 đ

Mua
BC038

BC038

Giá: 700.000 đ

Mua

BÁNH HÌNH CHỮ, SỐ

BS005

BS005

Giá: 500.000 đ

Mua
BS004

BS004

Giá: 435.000 đ

Mua
BS003

BS003

Giá: 800.000 đ

Mua
BS002

BS002

Giá: 600.000 đ

Mua
BS001

BS001

Giá: 600.000 đ

Mua

BÁNH VẼ

BV093

BV093

Giá: 500.000 đ

Mua
BV092

BV092

Giá: 250.000 đ

Mua
BV091

BV091

Giá: 250.000 đ

Mua
BV090

BV090

Giá: 300.000 đ

Mua
BV089

BV089

Giá: 250.000 đ

Mua
BV088

BV088

Giá: 250.000 đ

Mua

BÁNH THEO SỰ KIỆN, NGÀY LỄ

SK024

SK024

Giá: 550.000 đ

Mua
SK023

SK023

Giá: 600.000 đ

Mua
SK023

SK023

Giá: 550.000 đ

Mua
SK022

SK022

Giá: 550.000 đ

Mua
SK021

SK021

Giá: 3.300.000 đ

Mua
SK020

SK020

Giá: 700.000 đ

Mua

BÁNH ÂU, MOUSSE, KEM BƠ

BA073

BA073

Giá: 550.000 đ

Mua
BA073

BA073

Giá: 300.000 đ

Mua
BA072

BA072

Giá: 300.000 đ

Mua
BA071

BA071

Giá: 300.000 đ

Mua
BA071

BA071

Giá: 300.000 đ

Mua
BA070

BA070

Giá: 280.000 đ

Mua

BÁNH ĐƯỜNG DẺO FONDANT

BF064

BF064

Giá: 500.000 đ

Mua
BF063

BF063

Giá: 700.000 đ

Mua
BF062

BF062

Giá: 650.000 đ

Mua
BF061

BF061

Giá: 720.000 đ

Mua
BF060

BF060

Giá: 620.000 đ

Mua
BF059

BF059

Giá: 750.000 đ

Mua

BÁNH HỦ VÀNG, KHAI TRƯƠNG, NĂM MỚI

BHV044

BHV044

Giá: 300.000 đ

Mua
BHV043

BHV043

Giá: 200.000 đ

Mua
BHV042

BHV042

Giá: 300.000 đ

Mua
BHV041

BHV041

Giá: 200.000 đ

Mua
BHV040

BHV040

Giá: 250.000 đ

Mua
BHV039

BHV039

Giá: 300.000 đ

Mua

BÁNH RAU CÂU

RC093

RC093

Giá: 500.000 đ

Mua
RC092

RC092

Giá: 400.000 đ

Mua
RC091

RC091

Giá: 300.000 đ

Mua
RC090

RC090

Giá: 200.000 đ

Mua
RC089

RC089

Giá: 250.000 đ

Mua
RC088

RC088

Giá: 350.000 đ

Mua

BÁNH KEM BẮP

BKB018

BKB018

Giá: 225.000 đ

Mua
BKB017

BKB017

Giá: 300.000 đ

Mua
BKB016

BKB016

Giá: 225.000 đ

Mua
BKB015

BKB015

Giá: 225.000 đ

Mua
BKB014

BKB014

Giá: 300.000 đ

Mua
BKB013

BKB013

Giá: 225.000 đ

Mua

BÁNH TIỆC TRÀ, BÁNH LẺ

Bánh Tiramisu

Bánh Tiramisu

Giá: 25.000 đ

Mua
Bánh Opera

Bánh Opera

Giá: 45.000 đ

Mua
Bánh Mousse Crep

Bánh Mousse Crep

Giá: 45.000 đ

Mua
Set macaron

Set macaron

Giá: 80.000 đ

Mua
Bánh Bông Lan Mini

Bánh Bông Lan Mini

Giá: 10.000 đ

Mua
Bánh Donut

Bánh Donut

Giá: 20.000 đ

Mua

BÁNH ĐỘC ĐÁO, LẠ

ĐB033

ĐB033

Giá: 500.000 đ

Mua
ĐB032

ĐB032

Giá: 450.000 đ

Mua
ĐB031

ĐB031

Giá: 350.000 đ

Mua
ĐB030

ĐB030

Giá: 250.000 đ

Mua
ĐB029

ĐB029

Giá: 250.000 đ

Mua
ĐB028

ĐB028

Giá: 450.000 đ

Mua
Đã thêm sản phẩm vào giỏ!
Zalo
Nhắn tin Tiệm Bánh Kem Liễu Bánh Kem Liễu

Bánh Kem Liễu